Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu


Hỏi: DN chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Được biết ngành hải quan mới ban hành quy định về quy trình hoàn thuế,…

Xem tiếp →