Để vay được vốn, bản thân doanh nghiệp phải nỗ lực


Hiện chỉ có khoảng 30% số doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa có khả năng tiếp cận và được vay vốn thường xuyên. Thực tế, những điều kiện tiếp cận…

Xem tiếp →