NIỀM TIN TỪ SỰ CHUYÊN NGHIỆP


Nhanh chóng - Tiện lợi - Tiết kiệm thời gian

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

DỊCH VỤ CÓ PHÍ THEO GÓI, GỒM
 • Tập hợp chứng từ khấu trừ thuế của các nơi chi trả thu nhập vãng lai.
 • Hoàn thiện hồ sơ quyết toán.
 • Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân
 • Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Thay mặt cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan thuế.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin về hồ sơ.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Nhận quyết định hoàn thuế (nếu có) tại cơ quan thuế.

Dịch vụ miễn phí

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến khai thuế & quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Hướng dẫn cá nhân chuẩn bị hồ sơ & thông tin liên quan

NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẢI & KHÔNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm "phải" khai quyết toán thuế nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có số thuế TNCN phải nộp thêm.
 • Có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
 • Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam thì phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Trừ một số trường hợp sau "không phải" kê khai quyết toán thuế:

 • Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
 • Cá nhân đó ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng mà đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán đối với khoản thu nhập này.
 • Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
HÃY LIÊN HỆ VỚI TPMTHAM VẤN MIỄN PHÍ