DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ CHUYÊN NGHIỆP


Một giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

DỊCH VỤ KHAI THUẾ

Hiện nay, có rất nhiều công ty làm về dịch vụ kế toán vì vậy điều đó khiến cho chủ doanh nghiệp không biết nên lựa chọn công ty nào và dịch vụ nào của công ty để đảm bảo làm đúng theo các chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế hiện hành. Văn bản luật, nghị định, thông tư liên tục thay đổi & nếu không hiểu và nắm vững thì doanh nghiệp rất dễ bị phạt hành chính vì những lý do không đáng có. Vì vậy trước những băn khoăn đó của chủ doanh nghiệp, chúng tôi liệt kê các công việc mà chúng tôi sẽ làm với dịch vụ kế toán trọn gói theo trình tự như sau:

ĐẦU NĂM

Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm. Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 30/1. Nếu là công ty mới thành lập thì phải nộp tờ khai và nộp tiền thuế môn bài.

HÀNG THÁNG

a. Kế toán:
 • Khi doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa… Thì phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan (đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.
  Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó. Kể từ ngày 1/1/2014 những hóa đơn đầu vào thì được kê khai tháng nào cũng được nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (Nếu DN kê khai theo tháng).
 • Lập tờ khai các loại thuế khác nếu có.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng. (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).
b. Thuế:
 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo tháng)
 • Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì phải tiến hành xử lý và kiểm tra xem hóa đơn có hợp lý – hợp lệ - hợp pháp hay không. (Theo thông tư 39/2014/TT-BTC). (Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai thì hỗ trợ DN xử lý theo đúng luật).
 • Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn chứng từ để đảm bảo không xảy ra việc rách nát, cháy hỏng…
 • Làm HDLD, bảng lương, chấm công,….(nếu DN có chi trả lương cho nhân viên).
 • Đăng ký mã số thuế cho người lao động.
 • Đối chiếu công nợ, hàng tồn kho.
Lưu ý: Hạn nộp tờ khai là ngày 20 của tháng sau. Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế.

HÀNG QUÝ

 • Tính số tiền thuế TNDN tạm tính của quý, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế thì thời hạn nộp thuế là ngày 30 của trong tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý).
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).
Lưu ý: Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của trong tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

CUỐI NĂM

 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm (đối với lao động thường xuyên và không thường xuyên).
 • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm.
 • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh.
 • Nộp Phiếu thu thập thông tin và Báo cáo tài chính cho Thống kê quận.
 • In sổ sách

KIỂM TRA GỠ RỖI & HOÀN THIỆN SỔ SÁCH

Công ty của bạn có nhân viên đảm nhiệm công việc về kế toán, nhưng kế toán bên bạn chưa đủ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để thực hiện công việc kế toán được chính xác, phù hợp với pháp luật, vì vậy TPM sẽ hỗ trợ kiểm tra, hoàn thiện sổ sách với các công việc sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ - hợp lý- hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.
 • Kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có được hạch toán đúng bản chất hay không?
 • Kiểm tra tờ khai thuế GTGT, số thuế trên tờ khai hàng tháng hàng quý có đúng với sổ sách hay không?
 • Kiểm tra chi phí tiền lương, thưởng, BHXH.
 • Tư vấn lưu trữ hóa đơn, chứng từ.