doanh-nghiep-vua-va-nho

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn tín dụng


Ngày 12/6/2017, Quốc hội thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với nhiều nội dung quy định cụ thể về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tồn tại và phát triển, trong đó có các quy định về việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, Luật Hỗ trợ […]

Xem tiếp →