dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep

Thủ tướng yêu cầu cải cách trong đăng ký thành lập doanh nghiệp


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017, Thủ tướng yêu cầu phải giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và cải cách trong đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng […]

Xem tiếp →
ho tro doanh nghiep
May 29, 2017 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu phát huy hiệu quả


Tình hình xuất nhập khẩu thực tế của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017 cho thấy những quyết sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển của Chính phủ đã bắt đầu phát huy hiệu quả nhất định. Chia sẻ những dự báo về tình hình phát triển kinh tế trong thời gian tới với […]

Xem tiếp →