giao-nhan-duong-bien-2

Miễn thuế xuất, nhập khẩu hàng loạt mặt hàng


SONG HÀ Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất nhập khẩu, trong đó, có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Bốn đối tượng chịu thuế Theo đó, có 4 đối tượng chịu thuế, […]

Xem tiếp →