Căn cứ tính thuế với hộ kinh doanh nộp thuế khoán

July 04 2016

Ông Trần Quốc Duy là chủ hộ kinh doanh Máy tính và Thiết bị văn phòng Duy Phúc tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hộ của ông Duy nộp thuế theo phương pháp khoán, sử dụng hóa đơn quyển của Chi cục Thuế huyện, mức thuế khoán năm 2015 là 2.000.000 đồng/tháng.

0.930538001336104680

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Từ ngày 1/1/2016, Đội thuế thị trấn Ma Lâm tính thuế cho hộ kinh doanh của ông theo hình thức nộp thuế khoán hàng tháng 2.000.000 đồng và tính thêm thuế cứ mỗi khi xuất hóa đơn. Ông Duy cho rằng Đội thuế áp dụng phương pháp tính thuế như nêu trên là không hợp lý. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Về vấn đề này, Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có ý kiến như sau: Trước ngày 1/1/2016, căn cứ Điểm a, Khoản 10, Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì cách xác định số thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển như sau: "Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán thì nộp thuế theo doanh thu khoán. Trường hợp trong quý doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng Hộ nộp thuế khoán chứng minh được doanh thu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì Hộ nộp thuế khoán phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán". Từ ngày 1/1/2016, thực hiện theo Điểm a.1, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì cách xác định số thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển như sau: "Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. … Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn". Căn cứ các quy định nêu trên, Chi cục Thuế Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo cho Đội thuế mảng đường Quốc lộ 28 xác định số thuế phải nộp từ ngày 1/1/2016 của ông Duy, chủ hộ kinh doanh Máy tính và Thiết bị văn phòng Duy Phúc là đúng theo quy định của pháp luật.

Theo chinhphu.vn

Share this post