ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA TPM

khách hàng của TPM ở các ngành nghề khác nhau bao gồm cả sản xuất công nghiệp, công nghệ, xây dựng, vận tải, thương mại, đầu tư tài chính, nhà hàng, dịch vụ tư vấn, giải trí và đại lý du lịch...

Bondy

Công ty TNHH Bondy

Kim Ocean

Công ty TNHH Kim Ocean

Shin Coffee

Công ty TNHH Shin Coffee

Ollie

Công ty TNHH Ollie

NIDEC SANKYO VN

Công ty TNHH Nidec Sankyo VN

ROCHDALE SPEARS

Côngty TNHH Rochdale Spears

TÔN PHƯƠNG NAM

Công ty Tôn Phương Nam

SEAJOCO VIETNAM

Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1