Chuyển động ngầm trong ngân hàng trước mùa báo lãi quý 3


MINH ĐỨC Tuần này, nhiều ngân hàng thương mại họp sơ kết quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016. Mùa báo cáo cụ thể cũng sắp đến, nhưng sẽ…

Xem tiếp →