Đã hoàn thuế gtgt hơn 19 nghìn tỷ đồng

May 19 2017

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế, trong 3 tháng đầu năm, số hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế GTGT (giá trị gia tăng) của cơ quan thuế là 4.218 hồ sơ, với số tiền thuế giải quyết hoàn là 19.081 tỷ đồng. hoan thue gtgt 3 tháng đầu năm 2017, có 3.739 người nộp thuế đề nghị hoàn thuế, nâng tổng số hồ sơ đề nghị hoàn (bao gồm các hồ sơ tiếp nhận năm 2015 chuyển sang và tiếp nhận mới trong năm 2016) là 6.511 hồ sơ, với tổng số tiền đề nghị hoàn là 39.024 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan thuế các cấp qua kiểm tra ban đầu đã phát hiện và thông báo cho người nộp thuế 579 hồ sơ không thuộc trường hợp được hoàn thuế với tổng số tiền là 3.077 tỷ đồng. Số hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế GTGT của cơ quan thuế là 4.218 hồ sơ, với số tiền thuế giải quyết hoàn là 19.081 tỷ đồng. Về tình hình chi hoàn thuếqua KBNN, theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền chi hoàn thuế GTGT tính đến ngày 26/4/2017 là 32.713 đồng, bằng 31,15% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2017 đã được Quốc hội phê duyệt. Trong đó: Chi trong năm 2016 bằng dự toán cấp trước của năm 2017 là 4.924 tỷ đồng. Hiện Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc thu hồi dự toán chuyển sang năm 2017; Chi trong năm 2017 là 27.789 tỷ đồng (trong đó, chi cho các Quyết định đã ban hành năm 2016 là 975 tỷ đồng). Tổng số thu hồi hoàn thuế GTGT đã nộp NSNN (giảm chi hoàn thuế GTGT) tính đến ngày 26/4/2017 là 339,8 tỷ đồng.

Share this post