Điều 4 trong Luật thuế thu nhập cá nhân

October 03 2016

Trong bộ luật thuế thu nhập cá nhân thì điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân quy định về việc chuyển nhượng bất động sản. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân này nào. Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành vào năm 2007 quy định những trường hợp có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế:

-Những thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa chồng với vợ, bố mẹ đẻ với con đ, bố mẹ nuôi với con nuôi, bố mẹ chồng với con dâu,bố mẹ vợ với con rể, ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại và giữa anh chị em ruột với nhau. -Những thu nhập từ việc chuyển dụng nhà ở, quyền sử dụng đất ở cùng các tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của cá nhân đối với trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. -Những thu nhập từ giá trị từ việc sử dụng đất của cá nhân mà cá nhân đó được nhà nước giao đất cho sử dụng sẽ không phải hoàn trả tiền hay bị giảm tiền từ sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. -Những thu nhập từ việc hưởng thừa kế giữa vợ với chồng, bố mẹ đẻ với con đẻ, bố mẹ vợ với con rể, bố mẹ nuôi với con nuôi, bố mẹ chồng với con dâu, ông bà nội với cháu nôi, ông bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau.

thu-tuc-shue-tncn

-Những thu nhập của cá nhân, hộ gia đình từ việc sử dụng đất ở vào công việc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, làm muối, đánh bắt thủy hải sản mà chỉ qua sơ chế thông thường không hề qua chế biến thành sản phầm khác. Các cá nhân hay hộ gia đình tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất phải thỏa mãn các quy định sau :

+ Cá nhân và hộ gia đình phải có quyền sử dụng đất, mặt nước hợp pháp và tham gia trực tiếp vào việc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng,làm muối, nuôi trồng thủy hải sản. Riêng về đánh bắt thủy hải sản phải có quyền sở hưu hoặc sử dụng các phương tiện tham gia trực tiếp về việc đánh bắt. +Cá nhân và hộ gia đình phải trực tiếp cư trú tại nơi diễn ra công việc sản xuất nông lâm nghiệp,nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản theo đúng các quy định của pháp luật.

-Những thu nhập từ công việc chuyển đổi nông nghiệp của gia đình hay cá nhân mà được trực tiếp nhà nước giao cho sản xuất. -Những thu nhập từ lãi do việc gửi ngân hàng, tín dụng, hay thu nhập từ việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ. -Thu nhập kiều hối ( thu nhập từ người thân tham gia lao động làm việc trực tiếp từ nước ngoài gửi về cho gia đình người thân) -Thu nhập từ việc làm tăng ca ( số tiền làm thêm giờ vào ban đêm hay ngoài giờ làm chính thức theo quy định của pháp luật) -Tiền lương hưu được bảo hiểm lao động chi tả theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những người sinh sống ở việt nam mà tiền lương hưu được nước ngoài chi trả cũng được miễn thuế.-Các nguồn thu nhập từ học bổng. -Các thu nhập từ hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, các khoản bồi thường do nhà nước và nhiều khoản khác đúng quy định của nhà nước. -Các thu nhập từ quỹ từ thiện mà được nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động vì công việc từ thiện nhân đạo mà không nhằm mục đích thu lợi nhuận. -Thu nhập từ việc được tài trợ bởi các tổ chức, quốc gia khác được nhà nước và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vì mục đích từ thiện nhân đạo.

Trên đây là những điều quy định về việc miễn thuế được nhà nước quy định trong điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân.

Share this post