Bảo hiểm – Lao động

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội còn phức tạp với các đơn từ, biểu mẫu quy định gây khó khăn
cho nhiều doanh nghiệp. Với kinh nghiệm thưc hiện đăng ký bảo hiểm xã hội cho hơn 500 khách
hàng, Đại lý thuế TPM trân trọng gửi đến các gói dịch vụ đăng ký bảo hiểm

Dịch vụ TPM cung cấp:

 - Đăng ký khai trình sử dụng lao động;

 - Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;

-  Lập hồ sơ thành lập công đoàn hoặc hồ sơ xin xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn;

 - Đăng ký tham gia Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) ban đầu.

-  Tư vấn, theo dõi BHXH hàng tháng cho doanh nghiệp; lập hồ sơ các nghiệp vụ phát sinh trong tháng; Tăng/giảm lao động; Chốt sổ lao động thôi việc, thai sản v.v…

 - Rà soát hồ sơ bảo hiểm.

Cam kết khi thực hiện dịch vụ tai TPM:

 - Đảm bảo mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là tối ưu nhất theo quy định hiện hành;

 - Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

 - Hướng dẫn các thủ tục sau khi nhận sổ BHXH và thẻ BHYT;

 - Tư vấn miễn phí về các qui định về BHXH, BHYT, BHTN sau khi hoàn tất;

 - Thực hiện theo đúng quy