Professional tax agent

Niềm tin từ sự chuyên nghiệp:

Who are you

You desire

- Doanh nghiệp mới thành lập

- Doanh nhân khởi nghiệp  (START-UP)

- Doanh nhân lâu năm

- Doanh nghiệp FDI

- Tập trung vào hoạt động kinh doanh

 - Tối ưu chi phí kế toán-thuế

- Tối ưu số thuế phải nộp theo Luật Thuế hiện hành

- Nắm bắt rủi ro về thuế trong hoạt động kinh doanh

- Cập nhật kiến thức về luật Thuế

- Kế toán Việt Nam- Rà soát, kiểm tra lại số liệu sổ sách kế toán các năm cũ…

Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp:

Sứ mệnh ra đời của Tax Partner & More là hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung nguồn lực cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, chúng tôi xây dựng và hoàn thiện dịch vụ Đại Lý Thuế chuyên nghiệp phù hợp cho khách hàng ngay từ giai đoạn đầu tư cho đến giai đoạn hoạt động ổn định.

Giá trị của chúng tôi còn nhiều hơn thế:

- Tư vấn tổng quan từ lúc thành lập đến khi hoạt động theo tình hình thực tế của doanh nghiệp

- Dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong cách thức hoạt động kinh doanh

- Đưa ra giải pháp tối ưu về thuế cho doanh nghiêp

- Thực hiện các thủ tục về thuế và chịu trách nhiệm giải trình với Cơ quan Thuế Quản lý thay Doanh nghiệp

- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác như: Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, Bảo hiểm xã hội, Bảng lương, Lao động, Tài chính…

Bảng giá và chi tiết dịch vụ:

500.000đ

Không phát sinh

- Lập tờ khai thuếGTGT

- Tạm tính tiền thuế TNDN, TNCN

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

- Lập Báo cáo tài chính

- Sổ sách

- Theo dõi công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định.

- Làm việc với Chi cục thuế (nếu cần)

*Phí trên chưa bao gồm
VAT*

Phát sinh

- Lập tờ khai thuế GTGT

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Tạm tính tiền thuế TNDN, TNCN

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

- Lập Báo cáo tài chính

- Sổ sách

- Thông báo phát hành hóa đơn

- Tư vấn điều chỉnh, bổ sung hóa đơn, chứng từ

- Theo dõi công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định

- Tư vấn về lao động như Hợp đồng lao động, BHXH…

- Tư vấn các giải pháp tối ưu về thuế

- Làm việc với Chi Cục Thuế (nếu cần)

Rà soát

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ

- Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

- Kiểm tra tính hợp lý về doanh thu, chi phí

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế

- Kiểm tra báo cáo tài chính

- Kiểm tra sổ sách kế toán Tư vấn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế

- Tư vấn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ quyết toán thuế

- Tư vấn điều chỉnh, bổ sung hồ sơ quyết toán thuế

- Tư vấn điều chỉnh, bổ sung sổ sách kế toán

- Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế

- Điều chỉnh, bổ sung hồ sơ quyết toán thuế

- Điều chỉnh, bổ sung báo cáo tài chính

- Điều chỉnh, bổ sung sổ sách kế toán

Contact Contact Contact

Dịch vụ đại lý thuế TPM:

Chúng tôi biết mỗi doanh nghiệp đều có đặc điểm riêng, vì vậy chúng tôi luôn đưa ra giải pháp riêng cho từng khách hàng để đảm bảo hiệu quả.