Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động dưới 3 tháng

October 04 2016

1.Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động độc lập

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động dưới 3 tháng hoặc những người lao động không ký hợp đồng lao động. Khi được công ty chi trả lương cho người lao động thì công ty hay doanh nghiệp phụ trách chi trả phải có trách nhiệm triết khấu 10% trên tổng số lương chi trả cho người lao động đối với mức những người có mức lương hàng tháng từ hai triệu đồng(2.000.000) trở lên. Ví dụ : anh Nguyễn Văn A đang làm việc tại công ty TNHH Seocam và đã ký hợp đồng thử việc 2 tháng với mức lương là 3.000.000tr/ tháng với 26 ngày làm. Thời gian ký hợp đồng thử việc là từ 1-5-2016 đến 1-7-2016.
khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan
Tháng 5 : Anh Nguyễn Văn A đi làm 15 ngày và nhận được mức lương là một triệu năm trăm ngàn đồng (1.500.000)với mức lương này theo quy định đối với mức lương từ hai triệu đồng (2.000.000) đổ lên mới bị khấu từ 10% thuế thu nhập cá nhân. Vậy anh Nguyễn Văn A không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tháng 5 vì thu nhập của anh trong tháng 5 là một triệu năm trăm ngàn đồng (1.500.000). Vậy số tiền của a Nguyễn Văn A nhận được trong tháng 5 là một triệu năm trăm ngàn đồng. Tháng 6 : Anh nguyễn Văn A đi làm 26 ngày và nhận được mức lương là ba triệu đồng (3.000.000). Vì tháng 6 lương của anh Nguyễn Văn A lơn hơn 2 triệu đồng/tháng và bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức khấu trừ là 10% .

-Số tiền anh Nguyễn Văn A bị khấu trừ là 3.000.000 x 10% = 300.000 -Số tiền mà anh Nguyễn văn A nhận được sau khi khấu trừ là 3.000.000 – 300.000 = 2.700.000

Số tiền 300.000 bị khấu trừ thì công ty TNHH Seocam sẽ chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân giúp anh Nguyễn Văn A vào ngân sách của nhà nước.

2.Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động có ràng buộc gia đình

Đối với trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động dưới 3 tháng thì người lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với mức lương chi trả lớn hơn 2 triệu đồng nhưng sau khi trừ hoàn cảnh gia đình và các chi phí về sinh hoạt khác thì chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập nhân. Đối với trường hợp này phải làm cam kết đúng theo mẫu đã được ban hành rồi gửi đến tổ chức cơ quan có thẩm quyền để cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét và thu thập các tài liệu làm căn cứ để chưa tạm triết khấu thuế thu nhập cá nhân với người lao động có hoàn cảnh nêu trên. Sau căn cú vào cam kếtcủa người thu thập tài liệu thì tổ chức hay cơ quan có thẩm quên sẽ trả thu nhập không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Đối với cá nhân làm bản cam kết thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản cam kết của mình , trường hợp mà bị cơ quan chức năng phát hiện rằng có sai phạm trong bản cam kết đã làm thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về pháp lý và bị xử lý đúng theo quy định của luật quản lý thuế đã đề ra. Ví dụ : Anh Nguyễn Văn B mới ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng với công ty TNHH Hoa Bảo mới mức lương khởi điểm là năm triệu đồng trên một tháng( 5.000.000/tháng) . Hợp đồng được ký kết từ 1/2/2016-1/4/2016. Nhưng do hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn B là lao động chính trong nhà và phải nuôi mẹ già cùng với hai đứa con. Với mức lương mà công ty trả cho a chỉ đủ trang trải cuộc của gia đình mình trong vòng một tháng. Anh đã làm đơn cam kết và gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét về hoàn cảnh gia đình. Sau khi xem xét thì cơ quan chức năng đã đồng ý không khấu trừ thuế đối với anh Nguyễn Văn B và sau khi được công ty trả lương tháng 2 thì anh Nguyễn Văn B đã nhận đủ số lương là 5.000.000 tr để chi trả cuộc sống của gia đình.

Share this post