Theo Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trước đó, BHXH Việt Nam đã có […]
Theo quy định mới hiện nay, người lao động làm việc tại doanh nghiệp có thời gian từ 1 tháng trở lên bắt buộc phải tham gian bảo hiểm xã hội. Trong bài viết này Đại Lý Thuế TPM sẽ hướng dẫn cơ bản các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho […]
Từ 1/1/2018, chính sách bảo hiểm xã hội 2018 (BHXH) bắt buộc có 4 thay đổi lớn, đó là: Thêm đối tượng tham gia, tiền lương đóng BHXH bắt buộc thay đổi, hành vi phạm pháp luật về BHXH sẽ bị xử lý hình sự và tăng số năm đóng BHXH để được hưởng mức […]
Đại lý thuế TPM sẽ cập nhật cho các bạn một số quy định nổi bật cần lưu ý về chính sách lao động – bảo hiểm bắt đầu áp dụng từ 01/01/2018 như sau: 1. Về đối tượng đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc Kể từ ngày 01/01/2018, bổ sung các đối tượng phải đóng bảo […]
Không phải ai nghỉ hưu sớm cũng có lợi, do mỗi năm người lao động nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ 2% lương hưu và chỉ một bộ phận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) muộn mới phải đóng tiếp 5 năm để được nhận 75% lương hưu. Đây là những […]