thanh-lap-doanh-nghiep-mien-phi
August 4, 2017 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường

Thành lập doanh nghiệp 7 tháng đầu năm: Kinh tế là ngành được quan tâm


Việc ra/vào thị trường của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là bình thường. Nhưng nếu số lượng lớn, liên tục tăng lên thì không thể coi thường và cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Kết quả tích cực của khởi nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017 được xét trên các […]

Xem tiếp →