Thành lập công ty là việc hết sức quan trọng, là bước khởi đầu cho con đường kinh doanh, cho sự nghiệp của bạn. Vì thế hãy làm bài bản ngay từ đầu để sau này không phải chịu những khoản phạt vô lý hoặc những khó khăn khác. Trước khi thành lập công ty […]
Việc ra/vào thị trường của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là bình thường. Nhưng nếu số lượng lớn, liên tục tăng lên thì không thể coi thường và cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Kết quả tích cực của khởi nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017 được xét trên các […]
Với công ty khởi nghiệp, việc xây dựng kế hoạch doanh thu không khó khăn bằng việc xác định cơ cấu, định mức, tiêu chuẩn các hạng mục chi phí tương ứng sao cho phù hợp để đảm bảo có lợi nhuận. Có thể phân các hạng mục của chi phí hoạt động thành 2 […]
Du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, nên nhu cầu thành lập công ty du lịch đang là nhu cầu thiết yếu đối với những doanh nhân hay những nhà đầu tư nước ngoài muốn phát triển tại Việt Nam. Đại Lý Thuế TPM sẽ hướng dẫn các bước cơ bản để các bạn có […]