Hiện nay có khoảng 13.469 chủ tài khoản Facebook được mời lên làm việc trong đợt này, thư mời được gửi đến các chủ cơ sở kinh doanh qua mạng nhưng chưa có đăng ký kinh doanh để hoàn tất kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo văn bản này, khi lên làm việc […]
TP. Hồ Chí Minh đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh cá thể phát triển lên thành doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, việc vận động các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình DN còn gặp nhiều khó khăn, cần có giải […]
Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được xác định trên rất nhiều tiêu chí: Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh là một loại thuế bắt buộc do nhà nước quy định. 1. Với hộ kinh doanh thực hiện sai pháp luật về kế toán và hóa đơn chứng từ […]