Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng trong khi mức cũ trước đây là 1.210.000 đồng/tháng. Theo quy định, người hưởng lương, phụ […]
Trong bộ luật thuế thu nhập cá nhân thì điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân quy định về việc chuyển nhượng bất động sản. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân này nào. Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá […]
Là một công dân Việt Nam trên 18 tuổi, việc nắm rõ các bộ luật cũng như việc nộp các loại thuế hàng tháng trong đó có thuế thu nhập đối với các cá nhân có nguồn thu nhập cố định là một trong điều cần thiết. Tuy việc đóng thuế thu nhập là điều […]