Miễn thuế thu nhập cá nhân với những khoản thu và được áp dụng với những khoản thu nào là mối quan tâm của nhiều người mà hôm nay TPM sẽ cùng làm rõ. Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà mỗi cá nhân đi làm phải trích ra để đóng vào ngân […]
Trong bộ luật thuế thu nhập cá nhân thì điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân quy định về việc chuyển nhượng bất động sản. Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân này nào. Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá […]
Các anh chị cho em hỏi Thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện như thế nào thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Cách tính như thế nào? Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sao không? (Bạn Dương Công Đức, Email: DucDuong123.@gmail.com) Luật sư Nguyễn Hồng Bách xin chia […]