Phấn đấu đến năm 2020, 80% giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng là một trong những mục tiêu quan trọng được Chính phủ đề ra tại Quyết định số 241/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân […]
Cá nhân kinh doanh qua mạng xã hội cũng giống như cá nhân kinh doanh theo mô hình truyền thống (có cửa hàng, có địa điểm cụ thể) đều phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế. Tuy nhiên những trường hợp cá nhân có doanh thu từ 100 triệu trở xuống chỉ cần kê […]
Trong điều 47 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có nghĩa vụ nộp thuê theo luật định”. Như vậy tại sao phải nộp thuế, như thế nào bị coi là trốn thuế? Thế chế hóa quy định của Hiến pháp về nghĩa vụ nộp thuế, Nhà nước đã ban hành Luật quản lý thuế, […]
Việc nộp thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều thắc mắc chăn chở về việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề mà được nhiều người thắc mắc nhất đó chính là cách tính thuế thu nhập […]
Các anh chị cho em hỏi Thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện như thế nào thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Cách tính như thế nào? Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sao không? (Bạn Dương Công Đức, Email: DucDuong123.@gmail.com) Luật sư Nguyễn Hồng Bách xin chia […]