accounting
July 6, 2016 Đăng trong Chia sẻ của chuyên gia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn chế độ kế toán


Ông Lê Hoàng Văn (TP. Hà Nội)hỏi, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hay Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính? Ảnh minh họa. Nguồn: internet Ông Văn cũng muốn biết, trường hợp áp dụng theo Quyết định […]

Xem tiếp →