dang-ky-doanh-nghiep
October 17, 2017 Đăng trong Tư vấn thành lập công ty

Đăng ký doanh nghiệp & Pháp Lý Liên Quan Ngành Nghề Kinh Doanh


Cách đây cũng không quá lâu, chúng ta thấy có một số thông tin đăng tải về việc nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không bao gồm ngành, nghề kinh doanh. Điều đó dẫn đến việc nhiều người không tìm hiểu kỹ nhầm tưởng rằng doanh nghiệp không cần đăng […]

Xem tiếp →
dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep

Thủ tướng yêu cầu cải cách trong đăng ký thành lập doanh nghiệp


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017, Thủ tướng yêu cầu phải giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và cải cách trong đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thông tin trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng […]

Xem tiếp →
thanh-lap-doanh-nghiep-mien-phi
August 4, 2017 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường

Thành lập doanh nghiệp 7 tháng đầu năm: Kinh tế là ngành được quan tâm


Việc ra/vào thị trường của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là bình thường. Nhưng nếu số lượng lớn, liên tục tăng lên thì không thể coi thường và cũng đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Kết quả tích cực của khởi nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2017 được xét trên các […]

Xem tiếp →
ho tro doanh nghiep
May 29, 2017 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu phát huy hiệu quả


Tình hình xuất nhập khẩu thực tế của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2017 cho thấy những quyết sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phát triển của Chính phủ đã bắt đầu phát huy hiệu quả nhất định. Chia sẻ những dự báo về tình hình phát triển kinh tế trong thời gian tới với […]

Xem tiếp →