Trong năm 2016, thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng theo bảng bên dưới: Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức dưới đây: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất Trong đó, Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính […]
Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế thu dựa vào tỷ lệ lương của từng cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng cho người có thu nhập từ 9 triệu đồng trên một tháng trở nên. Vậy thuế thu nhập cá nhân nên thu hay không nên thu: 1. Thuế thu […]
Thuế là một phần nhiệm vụ và nghĩa vụ mà mỗi công dân mang quốc tịch Việt Nam hay người nước ngoài định cư vô thời hạn ở Việt Nam có khoản thu nhập cố định phải thực hiện với đất nước. Tức là mỗi người sẽ trích một phần nguồn thu của cá nhân […]
Là một công dân Việt Nam trên 18 tuổi, việc nắm rõ các bộ luật cũng như việc nộp các loại thuế hàng tháng trong đó có thuế thu nhập đối với các cá nhân có nguồn thu nhập cố định là một trong điều cần thiết. Tuy việc đóng thuế thu nhập là điều […]