thue-gia-tri-gia-tang

Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 11% từ năm 2019


Bộ Tài chính đề xuất, từ ngày 1/1/2019, tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% lên 11%; từ ngày 1/1/2020, mức thuế này sẽ tăng từ 11% lên 12%. Đây là nội dung trong Dự thảo tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]

Xem tiếp →
thue-gia-tri-gia-tang

Tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng: Xu hướng chung của các nước trên thế giới


Xu hướng tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang ngày càng được mở rộng ra các quốc gia trên thế giới, điều này không chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn đảm bảo công bằng trong xã hội. Thực tiễn áp dụng thuế suất GTGT và cơ […]

Xem tiếp →
thue-nhap-khau

Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng


Trước các vướng mắc của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng của Singapore dự định nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có những giải đáp cụ thể tại Công văn 5002/TCHQ-TXNK ngày […]

Xem tiếp →