Bộ Tài chính đề xuất, từ ngày 1/1/2019, tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% lên 11%; từ ngày 1/1/2020, mức thuế này sẽ tăng từ 11% lên 12%. Đây là nội dung trong Dự thảo tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của […]
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7801/CT-PC ngày 15/8/2017 của Cục Thuế TP HCM về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 13/10/2017, Tổng cục Thuế có Công văn  4725/TCT-CS hướng dẫn như sau: Tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung […]
Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1634/TCT-CS ngày 25/4/2017 trả lời một số vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về xử lý thuế liên quan đến chứng từ thanh toán đối với mua hàng trả chậm. Theo đó, đối với những vấn đề mà Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa nêu ra tại Công […]
Thời gian qua, Bộ Tài Chính (Tổng cục Thuế) đã  có sự thay đổi cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) . Ngành Thuế đã thực hiện tốt công tác triển khai, hỗ trợ kịp thời […]
Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được xác định trên rất nhiều tiêu chí: Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh là một loại thuế bắt buộc do nhà nước quy định. 1. Với hộ kinh doanh thực hiện sai pháp luật về kế toán và hóa đơn chứng từ […]