Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhược bất động sản gồm các khoản: – Thu nhập và chuyển nhượng các quyền liên quan đến đất và sử dụng đất. – Thu nhập từ việc quyền sở hữu bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền sủ dụng, quản lí bất động […]
Thuế là một phần nhiệm vụ và nghĩa vụ mà mỗi công dân mang quốc tịch Việt Nam hay người nước ngoài định cư vô thời hạn ở Việt Nam có khoản thu nhập cố định phải thực hiện với đất nước. Tức là mỗi người sẽ trích một phần nguồn thu của cá nhân […]
Là một công dân Việt Nam trên 18 tuổi, việc nắm rõ các bộ luật cũng như việc nộp các loại thuế hàng tháng trong đó có thuế thu nhập đối với các cá nhân có nguồn thu nhập cố định là một trong điều cần thiết. Tuy việc đóng thuế thu nhập là điều […]
Xã hội ngày càng đi lên, mỗi cá nhân trong cộng đồng đều đang phát triển theo nhiều hướng để hoàn thiện bản thân cả về vật chất lẫn tinh thần. Nguồn thu nhập cá nhân đang dần phân hóa và tăng lên theo từng kỳ, đồng nghĩa với việc đó là thuế thu nhập […]
Thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán là loại thuế được thu dựa vào các nguồn thu nhập đến từ các hoạt động liên quan đến chứng khoán như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng theo quy định của nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân cho chứng khoán được thu dựa trên thu […]