uu-dai-thue-du-an-cong-nghe

Dự án công nghệ thông tin được thêm ưu đãi về thuế


Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động cung cấp một số dịch vụ phần mềm quan trọng và sản xuất sản phẩm nội dung thông tin số là để khuyến khích tổng thể nền kinh tế, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đầu tư kinh doanh lĩnh vực […]

Xem tiếp →