(TCT online) – Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 01/2016/DTA-SDBN ngày 4/5/2016 của Công ty PMS Korea Div. of Spectric Hàn Quốc (“Công ty PMS Hàn Quốc”) đề nghị hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ thuế của hai cá nhân nước ngoài đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phát […]
(TCT online) – Theo dự thảo tờ trình Nghị quyết Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN. Theo đó, từ 1/1/2017-31/12/2020 thuế TNDN đối với DN nhỏ và vừa (DNNVV), DN khởi nghiệp sẽ giảm từ 20% xuống còn 17%. […]
(TCT online) – Bộ Công thương vừa có Quyết định 3084/QĐ-HĐGHNNKĐ ban hành quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016. Theo quy chế, tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường năm 2016 (HS 1701), gồm: quyền […]
(TCT online) – Ngày 13/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán năm 2017. Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng định, […]