Những thông tin giải trình về dự kiến sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vừa được Bộ Tài chính công bố đã cho thấy vấn đề xây dựng luật thuế này có thể tiếp tục nằm trong vòng luẩn quẩn, chưa đảm bảo tính khoa học, thực tiễn cuộc sống như những […]
Vừa qua có một bạn gửi tin nhắn đến fanpage Đại Lý Thuế TPM hỏi: “Hầu hết tiền phụ cấp như : trang phục, gửi xe, điện thoại, cơm trưa,… đều không phải chịu thuế. Nhưng tiền thưởng vào những dịp như Tết có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì cách tính thuế ra […]
Xã hội ngày càng đi lên, mỗi cá nhân trong cộng đồng đều đang phát triển theo nhiều hướng để hoàn thiện bản thân cả về vật chất lẫn tinh thần. Nguồn thu nhập cá nhân đang dần phân hóa và tăng lên theo từng kỳ, đồng nghĩa với việc đó là thuế thu nhập […]
Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Theo đó, Quyết định này […]