Tại sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân

October 05 2016

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra về vấn đề thuế thu nhập cá nhân như : thếu thu nhập cá nhân là gì?, tại sao phải nộp thếu thu nhập cá nhân?, không nộp thuế thu nhập cá nhân thì có sao không ?.. v.v... Nhưng trong đó vấn đề đầu tiên mà mọi người suy nghĩ và hay thắc mắc nhất là tại sao phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân và hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu và phân tích vấn đề này để cùng nhau tìm hiểu rõ thêm về thuế thu nhập cá nhân.

Trước tiên, chúng ta đi tìm hiểu thuế là gì?

Thuế là một khoản tiền phải nộp mang tính chất là nghĩa vụ và bắt buộc phải thực hiện đối với nhà nước và do nhà nước ban hành không mang tính chất đối giá, hoàn trả trực tiếp. Nguồn thu về tài chính của một quốc gia thì sẽ dựa vào nhiều mảng khác nhau như : vay vốn, nhận vốn viện trợ từ nước ngoài, nguồn thu từ bán các tài nguyên khoáng sản, nguồn thu từ thuế, .... Thế nhưng thuế là một trong những nguồn thu chính của ngân sách nhà nước.
nop-thue-thu-nhap-ca-nhan-1
 

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoảng tiền mà một người công dân có thu nhập phải chích một phần tiền lương của mình hoặc nguồn thu nhập từ kinh doanh, buôn bán và các nguồn thu khác nộp vào ngân sách của nhà nước . Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ mà người công dân phải thực hiện. Ở mỗi nước khác nhau thì sẽ có phương pháp đánh thuế thu nhập cá nhân khác nhau nhưng có 2 phương pháp đánh thuế thu nhập cá nhân đó là nhà nước tính thuế trực tiếp vào các khoản thu nhập thực tế của mỗi cá nhân hoặc nhà nước đánh thuế dựa trên tổng thu nhập của hộ gia đình. Ở việt nam thuế thu nhập cá nhân được đưa vào bởi chính quyền Sài Gòn và áp dụng từ năm 1975 và nơi được áp dụng thếu thu nhập cá nhân đầu tiên là ở miền nam nước ta và sau đó được áp dụng trên toàn quốc. Sau nhiều lần chỉnh sửa bởi quốc hội thì hiện nay thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân được đánh thuế trực tiếp vào khoản thu nhập chính đáng của mỗi cá nhân. Năm 1990 quốc hội và chủ tịch nước đã chính thức thông qua và ký sắc lệnh thu thuế thu nhập cá nhân với những đối tượng có thu nhập cao. Để cho phù hợp với thực tiễn thì nhà nước qua từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội của đất nước cho đến nay thuế thu nhập cá nhân đã được chỉnh và sửa đổi sáu nhằm nâng cáo tính chất quan trọng và các điều luật chế tài đủ mạnh để thu thuế thu nhập cá nhân cho ổn định, hiệu quả, công bằng đối với tất cả các công dân.

Tại sao phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Mục đích đầu tiên hướng đến đó chính là góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân sách nhà nước. Trong xã hội hiện nay ở nước ta nền kinh tế đang trong quá trình phát triển mạnh và thua nhập của mỗi cá nhân ngày càng cao chính vì vậy thế thu nhập cá nhân chính đóng góp vai trò quan trọng cho ngân sách nhà nước. Mục đích thứ 2 của việc nộp thuế thu nhập cá nhân đó chính là việc góp phần thực hiện công bằng xã hội. Những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân là những người có mức thu nhập cá nhân cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, họ có thu nhập có thể nuôi sống bản thân và gia đình. Vì vậy nộp thuế thu nhập cá nhân chính là để cân bằng mức độ giàu nghèo giữa các tầng lớp tránh sự phân biệt đối sử giữa giàu và nghèo. Do vậy, nộp thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Hãy là người có trách nhiệm để giúp xây dựng quê hương đất nước mình bằng cách nộp thuế thu nhập cá nhân.  

Share this post