Thành lập công ty du lịch như thế nào?

May 03 2017

Du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, nên nhu cầu thành lập công ty du lịch đang là nhu cầu thiết yếu đối với những doanh nhân hay những nhà đầu tư nước ngoài muốn phát triển tại Việt Nam. Đại Lý Thuế TPM sẽ hướng dẫn các bước cơ bản để các bạn có thể nắm được các bước để thành lập công ty du lịch là như thế nào? thanh lap cong ty du lich

  1. Một vài văn bản pháp luật thành lập công ty du lịch, lữ hành

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Nghị định của Chính Phủ số 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010 - Nghị định của Chính Phủ số 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2010; - Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam - Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/4/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;
  1. Các bước để thành lập công ty du lịch, lữ hành

Bước 1 : Hoàn thiện Hồ sơ thành lập công ty du lịch, lữ hành :  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;  Dự thảo Điều lệ công ty.  Danh sách thành viên công ty, danh sách cổ đông sáng lập công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân  đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; Chú ý : Cần có bản sao chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề theo quy định pháp luật ngành nghề đó. >>> Thủ tục thành lập công ty TNHH Bước 2 :  Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau đăng ký kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động:
  •  Đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
  •  Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
  •  Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Lưu ý : Kinh doanh lữ hành quốc tế được phép kinh doanh lữ hành trong nước. kinh doanh lữ hành trong nước không được phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Bước 3 : Tiến hành các công việc sau thành lập công ty , bao gồm : – Thuế môn bài, giấy từ liên quan đến thuế. – Mở tài khoản ngân hàng. – In hóa đơn, chứng từ… Xem chi tiết: Chi phí thành lập công ty

Share this post