Our Team

Những người này là lý do của sự thành công và chuyên môn của chúng tôi.

Nguyễn Ngọc TịnhCEO & Co-Founder

Cử nhân – Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Nguyễn Tấn BảoCEO & Co-Founder

Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh

Trần Thị Kim ChiNhân sự chủ chốt

Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Phạm Thị Phương ThảoNhân sự chủ chốt

Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài chính - ngân hàng

Cao Thị LangNhân sự chủ chốt

Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế Toán

Lê Mỹ VânNhân sự chủ chốt

Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán.

Huỳnh Thị Kiều ViênNhân sự chủ chốt

Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng