Huỳnh Thị Kiều Viên

Huỳnh Thị Kiều Viên

Nhân sự chủ chốt

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng

Kinh nghiệm làm việc:

  • Với hơn 05 năm làm việc tại TPM, Viên đã tư vấn thuế cho các công ty trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Công ty TNHH Đi Vui, Công ty TNHH MTV Dược Phẩm BH, Công ty Luật MTV An Luật, v.v...
  • Ngoài ra, Viên còn phụ trách tư vấn thuế và làm việc trực tiếp với các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam như Power China International Group Limited, Sino Hydro Corporation Limited,... Viên mong muốn được tiếp tục trau dồi, nâng cao kỹ năng chuyên môn để đồng hành cùng các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển.