Nguyễn Tấn Bảo

Nguyễn Tấn Bảo

CEO & Co-Founder

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán Đại Học Quốc Gia Hồ Chí Minh
  • Hội viên hội tư vấn thuế Việt Nam

Kinh nghiệm làm việc:

  • Với 8 năm làm việc tại Ernst&Young và công ty chứng khoán Bản Việt trong lĩnh vực kiểm toán, đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp cho các công ty, tập đoàn lớn như Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PVD), Công ty Cổ phần Kinh Đô, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL),Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, Công ty Cổ phần Thuỷ sản số 1, Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng…
  • Ông Nguyễn Tấn Bảo mong muốn mang những kinh nghiệm quý giá của mình đóng góp cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.