Thủ tục hành chính trong chế độ kế toán thuế được cải cách

April 08 2017

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ đã tiếp nhận nhiều phương thức cải cách thủ tục hành chính để thuận lợi hơn trong việc chấp hành chế độ kế toán thuế, cụ thể tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN nhỏ và vừa đã có nhiều nội dung đổi mới quan trọng. cai-cach-thue-doanh-nghiep Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu trong các Nghị quyết số 19 năm 2014 – 2017 về mức độ thuận lợi về thuế của Việt Nam ngang bằng với bình quân của các nước ASEAN 4 vào năm 2017 và hướng đến bình quân của các nước ASEAN 3 vào năm 2020; đồng thời hướng tới đạt 1 triệu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 35 của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp. Thời gian qua, Bộ Tài chính cần rà soát, đơn giản hoá các quy định về chính sách, thủ tục hành chính thuế GTGT, TNDN, hoá đơn chứng từ và đặc biệt là sửa đổi chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhỏ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, mẫu biểu kê khai cho phù hợp với năng lực quản lý, khả năng ghi chép sổ sách, lưu giữ chứng từ kế toán của loại hình này. Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017, trong đó đã có một số điểm được đánh giá tiến bộ, cởi mở, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, đặc biệt là đơn giản hóa cho các doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, do quy mô của doanh nghiệp, công ty rất nhỏ nên có thể giản lược các thông tin về tình hình tài chính, vốn, tài sản, công nợ… theo hướng doanh nghiệp không phải theo dõi công nợ, tính toán các khoản doanh thu, chi phí trong quá khứ hoặc trong tương lai, dù vẫn có thể mở sổ theo dõi riêng. Hệ thống sổ kế toán chỉ cần 4 loại cơ bản: đó là sổ nhật ký thu tiền; sổ nhật ký chi tiền; sổ các khoản thu/chi tiền qua ngân hàng; sổ tổng hợp thu chi. Khuyến khích DN ghi chép sổ sách kế toán hàng ngày để giúp cho chủ doanh nghiệp quản lý được tốt doanh thu và dòng tiền. Việc kê khai tính thuế thu nhập của doanh nghiệp siêu nhỏ cũng dựa trên nguyên tắc kế toán tiền mặt, nghĩa là việc tính thu nhập chịu thuế dựa trên số tiền thực thu, thực chi trong năm. Cùng với đó, cần đơn giản hóa hệ thống mẫu biểu tờ khai quyết toán thuế và báo cáo tài chính phù hợp với mô hình DN nhỏ và siêu nhỏ. Về tổ chức bộ máy cũng sửa đổi theo hướng, doanh nghiệp siêu nhỏ không phải tổ chức bộ máy đơn vị kế toán; chỉ cần thuê một nhân viên kế toán hoặc khuyến khích chủ doanh nghiệp tự ghi chép hoạt động kinh doanh, để giảm gánh nặng chi phí nhân công. Điều kiện hành nghề và phạm vi hoạt động của đại lý thuế và nhân viên kế toán hành nghề để hỗ trợ cho DN nhỏ, siêu nhỏ cũng cần mở rộng theo hướng cho phép nhân viên đại lý thuế được làm sổ kế toán, nhân viên kế toán được lập và ký tờ khai thuế.

Một số điểm mới đáng lưu ý trong chế độ kế toán thuế đối với doanh nghiệp nhỏ:

- Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên tổng doanh thu đối với các doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng chịu thuế GTGT (doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm). - Giảm tần suất kê khai nộp thuế GTGT từ hàng tháng sang hàng quý đối với DN có mức doanh thu hàng năm đến 20 tỷ đồng (từ 1/7/2013) và nâng lên mức doanh thu 50 tỷ/năm từ 1/10/2014. - Giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 25% xuống còn 22% (từ 1/1/2014) và DN có doanh thu không quá 20 tỷ đồng/năm áp dụng mức thuế suất 20% (từ 1/7/2013); bỏ quy định DN phải kê khai thuế TNDN tạm nộp hàng quý. - Đơn giản hóa các mẫu biểu hồ sơ hành chính thuế và các quy định về kê khai, tính thuế để giảm bớt sự khác biệt giữa quy định về kế toán và thuế trong việc xác định doanh thu, các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.  

Share this post