Thủ tục miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam được áp dụng quy định mới từ ngày 15/8/2016.

September 19 2016

Ngày 22/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Theo đó, Quyết định này quy định về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

tncn

Ảnh: Nguồn Internet

Khoản thu nhập được miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả. Cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo các điều kiện sau: có quốc tịch Việt Nam; là nhân viên của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế. Để thống nhất quy định thủ tục xét miễn, giảm thuế, ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 97/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Nội dung của Thông tư đã hướng dẫn một cách chi tiết, rõ ràng, minh bạch về các thủ tục hồ sơ miễn thuế. Các quy định trong thông tư đã cắt giảm một số thủ tục giấy tờ và quy định theo hướng có lợi cho các cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Theo đó, hồ sơ miến thuế TNCN bao gồm: Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, kèm theo Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân; Bản sao Hợp đồng lao động. Hồ sơ miễn thuế được lập thành 02 bộ và gửi đến Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước). Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và gửi Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân hoặc Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam để hoàn thành thủ tục miễn thuế, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ miễn thuế. Thông tư này thay thế Thông tư 57/2009/TT-BTC ngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

Hồng Nhung - TCT

Share this post