Thuế GTGT được hoàn tăng đột biến tại HCM

June 19 2017

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2017, số tiền thuếGTGT (giá trị gia tăng) được hoàn cho người nộp thuế tăng đột biến. hoan thue gtgt tang dot bien

Hoạt động hỗ trợ quyết toán thuế của Cục Thuế TP.HCM.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 5 năm 2017, tổng số hồ sơ xét hoàn là 842 hồ sơ, tăng 11,67% so với cùng kỳ, với tổng số tiền đã được Cục Thuế TP.HCM xem xét giải quyết hoàn cho người nộp thuế là 7.161 tỷ đồng, tăng 75,06% so với cùng kỳ. Trong đó, số thuế GTGT hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm 85,20% trên tổng số thuế đã hoàn; số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm 13,51% so với tổng số thuế hoàn; số thuế hoàn từ hoạt động dầu khí chiếm 0,91% so với tổng số thuế hoàn; số thuếGTGT hoàn từ các trường hợp khác chiếm 0,38% so với tổng số thuế hoàn. Được biệt, số doanh nghiệp phát sinh trong 5 tháng tăng cao hơn số giảm. Cụ thể, có 17.318 doanh nghiệp đăng ký mã số thuế mới, trong khi đó số doanh nghiệp giảm là 8.992 doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 200.238 doanh nghiệp đang hoạt động.

Share this post