Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng


Trước các vướng mắc của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng của Singapore dự định nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có những giải đáp cụ thể tại Công văn 5002/TCHQ-TXNK ngày 27/07/2017

thue-nhap-khau

Về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, tàu TOREA nếu được xác định là tàu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng có tổng dung tích 25.400 GT thì thuộc nhóm 89.01 – Tầu thủy chở khách, du thuyền, phà, tầu thủy chở hàng, xà lan và các tầu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa, phân nhóm 8901.20 – Tầu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng, mã số 8901.20.70 – Tổng dung tích (gross tonage) trên 5.000, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 2%.

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT), căn cứ Mục 44 Phụ lục I – Danh mục phương tiện vận tải chuyên dụng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tàu chở dầu loại có tải trọng đến 105.000 DWT là loại trong nước đã sản xuất được.

Ngày 13/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5713/BKHĐT-KTCN về việc Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 (có tổng dung tích 25.400 GT, dung tích thực dụng 9.951 NT, tải trọng toàn phần 40.092 MT) của Hàn Quốc. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng (tàu chở dầu, hóa chất) Petrolimex 18 là loại tàu trong nước đã sản xuất được.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà dự định nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất TOREA quốc tịch Singapore, năm sản xuất 2004 có tổng dung tích (Gross Tonage) 25.400, tải trọng 40.090 DWT tương tự trường hợp nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 của Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO là loại tàu trong nước đã sản xuất được và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Theo mof.gov.vn

 

Các bài viết liên quan