Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh

September 30, 2016 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường, Tin tức

Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh được xác định trên rất nhiều tiêu chí:

Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh là một loại thuế bắt buộc do nhà nước quy định.

1. Với hộ kinh doanh thực hiện sai pháp luật về kế toán và hóa đơn chứng từ dẫn đến không thể xác định doanh thu, lệ phí và thu nhập để tính thuế. Thu nhập chịu thuế trong giai đoạn tính thuế sẽ bằng tích của doanh thu khoán trong giai đoạn tính thuế với tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.

– Để tính tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định đối với cá nhân kinh doanh thực hiện sai pháp luật về kế toán và hóa đơn chứng từ dựa vào bảng dưới đây:

thue-thu-nhap-ca-nhan-cua-ho-kinh-doanh

2. Với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

– Nếu doanh thu của đơn vị kinh doanh cao hơn doanh thu tính thuế thì ngoài khoản thuế phải đóng khoán thì hộ kinh doanh còn phải đóng thêm thuế phù hợp với mức chênh lệch doanh thu
– Nếu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ thì sẽ khai và đóng thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% thu nhập tính thuế của từng phần phát sinh
– Nếu hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển thì thuế được tính theo doanh thu khoán trong trường hợp doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán, thuế được tính theo doanh thu trên hóa đơn trong trường hợp doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán.

3. Với hộ kinh doanh kinh doanh theo hình thức lưu động và hộ không kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân dựa vào tỷ lệ 10% doanh thu của từng phần phát sinh.

thue-thu-nhap-cho-ho-kinh-doanh

Ngoài thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh còn một số loại thuế khác mà các hộ kinh doanh cần biết:

1. Thuế môn bài:

Hộ kinh doanh phải nộp thuế môn bài theo 6 mức dưới đây:

6-muc-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

2. Thuế giá trị gia tăng

– Tính theo doanh thu:
Thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % GTGT doanh thu x Doanh thu
Tỷ lệ % doanh thu để tính thuế GTGT được xác định theo từng hoạt động kinh doanh sau:

bang-ty-le-phan-tram-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan

Mức doanh thu cần đạt để tính thuế GTGT: là tổng số tiền thu được nhờ việc bán hàng hóa, cũng cấp các dịch vụ thực tế được in trên hóa đơn bán hàng, dịch vụ tính thuế GTGT gồm các khoản thu phụ, thu thêm mà cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng. Trong trường hợp hộ kinh doanh thuộc đối tượng miễn thuế GTGT hoặc kinh doanh các mặt hàng bằng phương thức xuất khẩu thì không tính thuế GTGT đối với hộ này.
– Tính theo phương pháp khoán: đối với các hộ kinh doanh thanh toán theo phương pháp khoán thì cơ quan thuế tính thuế dựa trên số % doanh thu theo quy đinh hiện hành của nhà nước. Trong trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh nhiều loại mặt hàng khác nhau thì cơ quan thuế sẽ tính thuế dựa vào % doanh thu của sản phẩm kinh doanh chính.

Thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh là loại thuế nhằm đảm bảo các quyền về các hoạt động kinh doanh, buôn bán cho các hộ kinh doanh.