Thuế thu nhập cá nhân là gì và những vấn đề liên quan

November 16, 2016 Đăng trong Hỏi đáp

Thuế thu nhập cá nhân là gì và những vấn đề liên quan như khái niệm, chức năng, vai trò sẽ được TPM giải đáp một cách cụ thể dưới đây.

Trong những bài viết trước, TPM đã từng đề cập rất nhiều đến thuế thu nhập cá nhân cũng như các quy định, chính sách liên quan. Một lần nữa, bài viết này sẽ khái quát để quý khách dễ dàng định nghĩa được thue thu nhap ca nhan la gi và các vấn đề xung quanh nó.

Cùng TPM tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân
Cùng TPM tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân

 

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân có thể hiểu đơn giản là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân để làm gì?

Đầu tiên, thuế thu nhập cá nhân góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho bộ máy nhà nước về an ninh, quốc phòng, khu vực hành chính công.

Để tăng nguồn thu, thực hiện cân đối chi cho ngân sách nhà nước, đòi hỏi phải có một chính sách thuế phù hợp với tình hình thực tế của đất nước, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế từng thời kỳ, phù hợp với tốc độ lạm phát của đồng tiền và phù hợp với thu nhập bình quân của mọi người dân trong xã hội.

Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân cũng giúp phần quan trong trong việc thực hiện công bằng xã hội. Thuế thu nhập cá nhân chỉ đánh vào thu nhập cao hơn mức khởi điểm thu nhập chịu thuế, không đánh thuế vào những cá nhân có thu nhập vừa đủ nuôi sống bản thân và gia đình ở mức cần thiết. Thêm vào đó khi thu nhập cá nhân tăng lên thì tỷ lệ thu thuế cũng tăng thêm.

Từ khái niệm và vai trò của Thuế thu nhập cá nhân, có thể thấy đây là một trong những loại thuế quan trọng tác động lớn nhất, trực tiếp nhất đến đời sống kinh tế xã hộ. Nó thể hiện sâu sắc, rõ nét mối quan hệ trách nhiệm hai chiều giữa nhà nước và công dân trong quá trình xây dựng và duy trì và phát triển xã hội hiện nay.

Các bài viết liên quan