Tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa khuyến mại?

March 31 2017

Nhiều bạn thường gửi câu hỏi đến Đại Lý Thuế TPM thắc mắc về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa khuyến mại ra sao?
thue gia tri gia tang

Về thuế giá trị gia tăng  trong thông tư 26/2015/TT-BTC được quy định như sau:

- Trước ngày 01/9/2015, đơn vị phải tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh).
- Từ ngày 01/9/2015, đơn vị không phải tính và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.
 
Đồng thời trong thông tư 219/2014/TT-BTC tại khoản 5 điều 7 đã quy định: đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không.
 
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.
 
Nếu các bạn có thắc mắc gì về thuế vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ email: info@https://tpm.com.vn . Tại khu vực HCM các bạn có nhu cầu tư vấn thuế miễn phí vui lòng liên hệ: 0903 776 081 để sắp xếp nhân viên xuống tư vấn trực tiếp. Xin cảm ơn!

Share this post