Trả lời của luật sư về thuế thu nhập cá nhân

October 2, 2016 Đăng trong Doanh nghiệp & thị trường, Tin tức

Các anh chị cho em hỏi Thuế thu nhập cá nhân là gì? Điều kiện như thế nào thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? Cách tính như thế nào? Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có sao không?
(Bạn Dương Công Đức, Email: DucDuong123.@gmail.com)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách xin chia sẻ những thắc mắc của bạn về thuế thu nhập cá nhân:
Hiện giờ rất nhiều bạn trẻ còn chưa biết thuế thu nhập cá nhân là gì? Trường hợp nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân, và có nghĩa vụ trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân ra sao?

1. Thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính thuế.

Thuế thu nhập cá nhân là 1 phần tiền trích từ lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác nộp vào ngân sách nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân là gì

Thuế thu nhập cá nhân là: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
Trường hợp phải đóng thuế thu nhập cá nhân là những trường hợp có thu nhập trong khung quy định của nhà nước không thuộc diện miễn giảm thuế, và số thuế đóng sẽ tương ứng.
Cách tính thuế được dựa theo khung của nhà nước quy định như bên dưới.

bang-thue-thu-nhap-ca-nhan

Số thuế tương ứng với thu nhập.
Thu nhập bao gồm tiền lương, tiền làm thêm giờ, thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của cá nhân…

2. Những trường hợp thuộc diện miễn giảm thuế:

Đối tượng giảm thuế:

 • Giảm thuế TNCN đối với trường hợp nộp thuế gặp khó khăn do hỏa hoạn, thiên tai, bệnh nan y hiểm nghèo có ảnh hưởng lớn đến khả năng nộp thuế.
 • Đối tượng được xét giảm sẽ được giảm tương ứng mức độ thiệt hại điều kiện không được quá số thuế phải nộp.
 • Căn cứ vào điều 5 của luật thuế TNCN.
 • Các lao động trong khu kinh kế được giảm thuế TNCN.
 • Mức giảm tối đa là 50%.
 • Mức giảm thuế được căn cứ theo thông tư 128/2014/TT-BTC.

ĐốI tượng được xét miễn thuế.

 • Với những cá nhân có điều kiện thuộc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia thì sẽ được miễn thuế.
 • Căn cứ miễn thuế vào điều 9 luật thuế TNCN.
 • Những cá nhân làm việc cho các tổ chức dự án phi chính phủ được miễn thuế TNCN.
 • Dựa vào thông tư 55/2007/TT-BTC.
 • Miễn thuế đối với mọi tổ chức cá nhân thuộc liên hợp quốc công tác tại Việt Nam.
 • Dựa vào thông tư số 57/2007/TT-BTC.

3. Xử lí những trường hợp trốn thuế thu nhập cá nhân:

 • Với các cá nhân có hành động không kê khai thuế hoặc trốn kê khai thuế sẽ bị phạt từ 1-3 lần theo quy định.
 • Với các cá nhân tổ chức kê khai thuế sau 90 ngày sẽ bị xử lí các khung hình phạt khác nhau dựa trên việc vi phạm có nghiêm trọng không.
 • Với các cá nhân có hành vi trốn thuế mà số thuế vượt mức quy định sẽ bị truy tố pháp luật, thanh lí tài sản đứng tên để bồi hoàn lại thuế.
 • Phạt tiền dựa trên số lần trốn thuế thu nhập cá nhân.

Với những thông tin trên mong rằng sẽ giúp cho bạn hiểu thuế thu nhập cá nhân là gì? Và thời gian cũng như các điều liên quan đến thuế cá nhân.. Giúp bạn có thể hoàn thành nghĩa vụ thuế tốt nhất.

Các bài viết liên quan