05 phương thức giao dịch thuế điện tử

05-phuong-thuc-giao-dich-thue-dien-tu

Bộ Tài chính vừa qua đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

5 phương thức giao dịch thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn một trong các phương thức dưới đây để thực hiện giao dịch thuế qua mạng:

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Cống dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

Để có thể thực hiện giao dịch thuế qua mạng, NNT phải có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet, có chữ ký số theo quy định hoặc có số điện thoại di động được một công ty viễn thông ở Việt Nam cấp (đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư số) đã đăng ký sử dụng để giao dịch với cơ quan thuế trừ trường hợp NNT lựa chọn phương thức nộp thuế qua mạng thông qua dịch vụ thanh toán online của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện theo

NNT lập và gửi hồ sơ thuế điện tử, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước điện tử theo một trong các phương thức sau:

– Lập hồ sơ thuế, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

– Riêng hồ sơ khai thuế, người nộp thuế được lựa chọn thêm phương thức lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai do cơ quan thuế cung cấp hoặc của người nộp thuế đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó truy cập vào cổng thông tin ĐT mà NNT lựa chọn, ký ĐT và gửi hồ sơ khai thuế qua mạng.

– Riêng nộp TĐT thông qua dịch vụ thanh toán online của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, người nộp thuế truy cập vào cổng trao đổi thông tin của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và thực hiện lập chứng từ nộp ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện chuyển thông tin qua mạng của NNT đến cổng thông tin ĐT của Tổng cục Thuế.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật 

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment