1/7 chính sách bảo hiểm có thêm những điều mới

tang-tien-dong-bao-hiem

Sắp tới đây khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh thì chính sách về bảo hiểm xã hội ( BHXH), bảo hiểm y tế ( BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) cũng sẽ có những thay đổi để phù hợp.

Tăng tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp tối thiểu:

Ở khoản 2 Điều 3 Luật BHYT năm 2008, sửa đổi năm 2014, mức đóng BHYT của người lao động được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc.

Với khoản 2 Điều 58 Luật Việc làm 2013 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động làm việc tại doanh nghiệp chính là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của người đó.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu phải đảm bảo:

  • Người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
  • Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề: Cao hơn ít nhất 7% lương tối thiểu vùng.
  • Với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 5% mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.
  • Với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Cao hơn ít nhất 7% mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường.

Vì vậy ngày 1/7/2022 này khi lương tối thiểu vùng tăng thì mức tiền lương tính đóng BHXH, BHYT, BHTN tối thiểu của người lao động cũng sẽ tăng tương ứng.

Tăng tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa:

Mức tiền lương tối đa tính đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng và khi chính sách tăng lương tối thiểu vùng được đưa vào thực hiện thì mức tiền lương tối đa đóng BHTN cũng sẽ được điều chỉnh tăng, cụ thể:

Người lao động làm việc cho doanh nghiệp thuộc vùng

Tiền lương tính đóng BHTN tối đa

(Áp dụng đến hết 30/6/2022)

Tiền lương tính đóng BHTN tối đa

(Áp dụng từ 01/7/2022)

Vùng I

88.400.000

93.600.000

Vùng II

78.400.000

83.200.000

Vùng III

68.600.000

72.800.000

Vùng IV

61.400.000

65.000.000

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Với sự thay đổi sắp tới thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ có chuyển biến theo để phù hợp, cụ thể:

Người lao động làm việc cho doanh nghiệp thuộc vùng

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa/tháng

(Áp dụng đến hết 30/6/2022)

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa/tháng

 (Áp dụng từ 01/7/2022)

Vùng I

22.100.000

23.400.000

Vùng II

19.600.000

20.800.000

Vùng III

17.150.000

18.200.000

Vùng IV

15.350.000

16.250.000

Trở lại mức đóng 0.5% hoặc 0.3% nộp vào quỹ tai nạn lao động:

Chính phủ đã cho phép người sử đụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) đối với những người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Điều này đồng nghĩa rằng, đến ngày 01/7/2022, chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ kết thúc. Doanh nghiệp sẽ phải quay lại mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước đó.

Căn cứ Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 sẽ được áp dụng như sau:

  • Doanh nghiệp đủ điều kiện đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn, có văn bản đề nghị gửi tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và được chấp nhận: Đóng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
  • Doanh nghiệp còn lại: Đóng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

 

Nguồn: Luật việt nam

Mong những thông tin có thể giúp ích được cho bạn cũng như đã có thể giải đáp những thắc mắc của bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn các giải pháp thuế hay kế toán hãy liên hệ qua Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý.

Hotline :090 298 1080

Leave A Comment