Hai Ngan

hoan-thue-gtgt

Số tiền hoàn thuế GTGT vượt 30% so với 2023

Ngày 26/5/2023, Tổng cục Thuế có Công văn số 2099/TCT-KK về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo thống kê, tính đến ngày 16/6/2023, cơ quan thuế các địa phương đã ban hành 7.893 quyết định hoàn thuế với số […]
Read More
chi-phi-lai-vay

Lãi vay ngân hàng có được tính vào chi phí?

– Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau: Điều 6. Các khoản chi […]
Read More
NGAN-SACH

NGÂN SÁCH 5 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT GẦN 49% DỰ TOÁN

Ngày 2/6, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 5 và chương trình công tác thuế tháng 6. Đồng thời, công bố tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý. Ông Quyền Tổng […]
Read More
HTCAA

HTCAA: Tập huấn kỹ năng soát xét trong kế toán và BCTC

Ngày 23/5, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM (HTCAA) tổ chức tập huấn cho gần 200 học viên với chủ đề về kỹ năng soát xét, kiểm tra trong công tác kế toán và phân tích báo cáo tài chính (BCTC) nhằm phát hiện và phòng tránh những sai sót, rủi ro cho […]
Read More