Thu Minh

chuyen-doi-so-mang-lai-hieu-qua-tich-cuc

Chuyển đổi số đem lại hiệu quả rõ rệt cho ngành Thuế

Trong thời gian gần đây, ngành Tài Chính nói chung và Ngành Thuế nói riêng đã có những thay đổi tích cực nhờ chuyển đỏi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tập trung triển khai các giải pháp điện tử, giúp đem lại sự tiện lợi cho người nộp […]
Read More
fpt-software

FPT Software khai trương văn phòng mới tại New York

Ngày 15/5/2022, FPT Software (Công ty thành viên của Tập đoàn FPT) khai trương văn phòng mới tại thành phố New York – đánh dấu bước tiến mới trên con đường phát triển, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ công nghệ; triển khai chuyển đổi số cho nhóm doanh nghiệp lớn khu vực […]
Read More
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có phải khai thuế TNDN?

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có phải khai thuế TNDN?

Theo quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Công […]
Read More