Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022

Bang-luong-toi-thieu-vùng-2022

Mời đây, chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới được áp dụng từ ngày 01/7/2022. Dưới đây là chi tiết mức lương tối thiểu vùng nằm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 1.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 2.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 3.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 4.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 5.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 6.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 7.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 8.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 9.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 10.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 11.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 12.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 13.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 14.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 15.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 16.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 17.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 18.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 19.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 20.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 21.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 22.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 23.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 24.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 25.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 26.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 27.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 28.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 29.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 30.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 31.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 32.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 33.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 34.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 35.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 36.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 37.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 38.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 39.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 40.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 41.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 42.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 43.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 44.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 45.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 46.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 47.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 48.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 49.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 50.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 51.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 52.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 53.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 54.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 55.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 56.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 57.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 58.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 59.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 60.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 61.
[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 62.
Nguồn: CafeF
Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi thông qua Hotline: 090 298 1080 hoặc địa chỉ email: htdn@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment