Bỏ sổ hộ khẩu trong thủ tục hành chính về thuế 2023

Sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng

Công văn số 918 khẳng định, người nộp thuế không phải xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính thuế. Đối với thông tin của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư.

Theo đó, cục thuế các địa phương cần thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại văn phòng cục thuế và các chi cục thuế trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để người nộp thuế biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Tổng cục Thuế để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức bị “khai tử” và hết giá trị sử dụng. Các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ giấy được thay thế hoàn toàn bằng việc sử dụng phương thức điện tử (hay còn gọi là Sổ hộ khẩu điện tử), sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104 của Chính phủ.

sổ hộ khẩu giấy
Thủ tục hành chính thuế yêu cầu sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia thay thế sổ hộ khẩu giấy.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân, có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú gồm: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân.

Bỏ sổ hộ khẩu không phải là không cần đăng ký hộ khẩu, mà có nghĩa là không cần đến cuốn sổ giấy khi đi làm các thủ tục hành chính. Nhà nước vẫn duy trì quản lý thông tin cư trú, người dân vẫn cần thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo quy định; Sổ hộ khẩu giấy hoàn toàn không còn giá trị sử dụng.

Theo Luật Vietnam, Tạp chí điện tử

 

Xem thêm các tin khác tại Đại lý thuế TPM

Website: https://tpm.com.vn/
Mail: htdn@tpm.com.vn
Hotline: +(8428) 3505 1800
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà GroCenter, 132-134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Leave A Comment