Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

đề-xuất-lùi-thời-hạn-nộp-thuế-tndn

Theo Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế), Tổng cục Thuế đang soạn thảo tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng lùi thời hạn tạm nộp đến thời điểm nộp báo cáo tài chính quý IV của doanh nghiệp, thay vì ngày 30/10 như quy định hiện hành.

Đề xuất sửa đổi quy định nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường với than khai thác

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021, Bộ Tài chính đã rà soát nội dung quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hiện Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Để có cơ sở trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã gửi các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với dự thảo.

Theo đó, một trong những vấn đề đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là đề xuất sửa đổi quy định doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 3 quý đầu năm không thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm quy định tại điểm b, Khoản 6, Điều 8, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Nếu thực hiện theo quy định hiện hành thì thời hạn tạm nộp thuế TNDN của quý III của năm, doanh nghiệp phải ước tính số thuế TNDN phải nộp của cả năm làm cơ sở để xác định số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm (thời hạn là vào ngày 30/10 hàng năm). Việc yêu cầu doanh nghiệp ước số thuế phải nộp cả năm trong khi còn hai tháng mới kết thúc năm tài chính là chưa hợp lý.

Do vậy, trong dự thảo Nghị định mới, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi thành: tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 4 quý không thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 trở đi.

Dù mới chỉ là đề xuất của Bộ Tài chính, nhưng dự thảo đang được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và cho rằng việc Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu 75% sau 3 quý và sửa đổi theo hướng thuận lợi hơn là tin vui đối với các doanh nghiệp.

Bên cạnh đề xuất sửa đổi quy định tạm nộp thuế TNDN quý, Bộ Tài chính cũng đề xuất điều chỉnh tương ứng quy định tại điểm c và điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tạm nộp thuế TNDN quý của hãng vận tải nước ngoài.

Ngoài ra, trường hợp công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận thì công ty mẹ báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp là: Đối với công ty cổ phần, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận. Vì vậy, dự thảo nghị định cũng quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế), cho biết, Tổng cục Thuế cũng đang soạn thảo để trình Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tạm nộp thuế theo hướng lùi thời hạn tạm nộp đến thời điểm nộp báo cáo tài chính quý IV của doanh nghiệp, thay vì ngày 30/10 như quy định hiện hành. Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế cho rằng, lấy mốc nộp báo cáo tài chính của quý IV để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của một năm sẽ đánh giá đúng kết quả sản xuất kinh doanh của người nộp thuế.

Thông thường, báo cáo tài chính quý IV có hạn nộp là 20/1 năm sau hoặc là ngày cuối cùng của tháng 1 nếu là các tổ chức tín dụng.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn thuế cho rằng, các doanh nghiệp cần chủ động tính toán số thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý thực tế phát sinh. Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp từng quý theo quy định.

“Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý tối thiểu bằng 80% số thuế phát sinh quý theo các dữ liệu trên. Trường hợp doanh nghiệp nộp thấp hơn 80% thì tính tiền chậm nộp theo thời hạn nộp thuế của từng quý (ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý tiếp theo…) nhằm tránh doanh nghiệp cố tình dồn nộp vào cuối năm, đầu năm sau hoặc bị tính tiền chậm nộp trên số thuế chưa phát sinh”, đại diện Hội Tư vấn thuế đề xuất.

Nguồn: Tạp Chí Tài Chính

Đại Lý Thuế TPM cung cấp các giải pháp chuyên sâu về Thuế – kế toán với các dịch vụ chính như Đại lý thuếRà soát sổ sách kế toánQuyết toán Thuế TNCN,… uy tín, chuyên nghiệp với mức giá hợp lý. Hãy liên hệ ngay với Đại Lý Thuế TPM chúng tôi qua Hotline: (+84) 903 776 081 hoặc gửi email về địa chỉ: info@tpm.com.vn để được tư vấn.

Leave A Comment